TGM THAILAND: ผู้นำด้านการผลิตปิโตเคมีและเชื้อเพลิง

TGM Thailand: ผู้นำด้านการผลิตปิโตเคมีและเชื้อเพลิง

TGM Thailand: ผู้นำด้านการผลิตปิโตเคมีและเชื้อเพลิง

Blog Articleบทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ TGM Thailand บริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตและดูแลการผลิตในอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี เคมี เหมืองแร่ และการผลิตไฟฟ้าประวัติและความเป็นมาของ TGM Thailand


TGM Thailand ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการผลิตและบริการในหลายอุตสาหกรรม โดยมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัท TGM ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ก่อนที่จะมีการก่อตั้งสาขาใหม่ในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 และได้ขยายกิจการเข้ามาสู่ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 3 กันยายน 2555 โดยบริษัทนี้ได้เริ่มต้นธุรกิจการให้บริการหลักได้แก่ การดูแลและควบคุมการผลิต น้ำมัน รวมไปตลอดจนถึง ก๊าซ และปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ด้านพลังงาน ต่างๆ ด้วยการขยายตัวของบริษัท เราได้ขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการด้านเครื่องกลและไฟฟ้า ส่วนตลาดได้ขยายไปสู่การผลิตไฟฟ้าและการขุดในหลายประเทศทั่วโลก

Thailandภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท TGM Thailand


TGM Thailand TGM มีภารกิจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนการผลิตและการเติบโตของอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย โดยมีวัตุประสงค์ หลักๆ ดังนี้
1. ส่งมอบโซลูชั่นที่รวดเร็ว ทั่วถึง เชื่อถือได้ และเหมาะสมให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. จัดหาโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้า
3. สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานภายในองค์กร
4. ดูแลให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. รับผิดชอบในการปฏิบัติตามและ อื่น ๆ ให้กับลูกค้า HSE

Report this page